Literarna sekcija Snovanja

Literarna sekcija Snovanja2024-01-09T09:14:46+01:00

Predstavitev literarne sekcije Snovanja

Literarna sekcija Snovanja ta čas praznuje okrogli dve desetletji druženja. V februarju leta 2002 sta jo ustanovili Tereza Balažević, ki je sekcijo vodila 21 let, in Rezka Povše. Od leta 2023 sekcijo vodi Anica Vidmar. V sekciji se je usposabljalo in sodelovalo že preko trideset dolenjskih literatov upokojencev. Danes sekcija šteje štirinajst članov. Skozi dve desetletji so bili mentorji: Marjanca Kočevar in Smiljan Trobiš, kot zadnji z najdaljšim stažem, pa Milan Markelj. O sekciji že naslov pove, snujemo besede v povedi in pesmi, ki govore o tem in onem, kar doživimo ali le slišimo od drugih.

Člani sekcije: Rezka Povše, Tereza Balažević, Nace Mervar, Maks Starc, predsednica društva Rozca Šonc, Stane Cerar, Marjan Hren, Ivan Hrovatič, Anica Vidmar, Majda in Jože Bračika, Frane Umek, Anica Mušič in mentor Milan Markelj. Slika ni popolna, saj med nami ni Marinke Marije Miklič in Hede Kastelic. Prav tako na sliki ni naše najstarejše članice Tončke Ivanež.

snovanjci ob zbornikih

Prispevki literarne sekcije Snovanja

Go to Top