MEDICINSKI PRIPOMOČKI

Glede na izredne razmere zaradi epidemije COVID-19 se spreminjajo tudi nekateri postopki v zvezi z zagotavljanjem pravic do medicinskih pripomočkov, tako pri predpisovanju, kot tudi pri izdaji medicinskih pripomočkov.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je spremembe, ki se nanašajo na to področje, uredil s Sklepom o začasnih ukrepih pri preskrbi z medicinskimi pripomočki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki ga je izdal generalni direktor ZZZS na podlagi  Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20) Vlade RS. Sklep je začel veljati 13. 5. 2020 in so ga prejeli tudi vsi dobavitelji, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, prav tako pa bodo preko območnih enot  ZZZS seznanjeni vsi izvajalci zdravstvenih storitev (zdravniki, ki lahko predpisujejo medicinske pripomočke). Sklep je objavljen tudi na spletni strani ZZZS.

Nov sklep vsebuje ukrepe iz prejšnjega sklepa generalnega direktorja ZZZS z dne 23.3., poleg tega pa dodatno ureja naslednje:

  • podaljšuje veljavnost naročilnic za izposojo,
  • podaljšuje veljavnost obnovljivih naročilnic,
  • ob prevzemu medicinskega pripomočka ni obvezna potrditev prejema medicinskega pripomočka s strani zavarovane osebe s podpisom,
  • natančneje določa veljavnost ukrepov, in sicer praviloma od začetka razglasitve epidemije v RS, to je od 13. 3. 2020 (izjema v določena 2. členu sklepa za navadne (neobnovljive) naročilnice, za katere je določena veljavnost od 13.2. 2020 naprej) do 3 mesecev od prenehanja epidemije.

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko zavarovane osebe obrnejo na območne enote ZZZS na svojem področju. Kontaktni podatki so dostopni na spletni strani ZZZS.