12. maja je bil na sedežu Zveze društev upokojencev sestanek Komisije za pokojninske in invalidske zadeve, ki jo vodi naša članica Nežka Ivanetič. Sestanka se je udeležil tudi minister za finance, mag. Andrej Šircelj, ki je zagotovil, da informacije o zniževanju pokojnin niso točne ter da bo usklajevanje pokojnin potekalo v skladu z zakonom.