NOVO MESTO – petek, 4. oktobra

ZDUS že več kot dobro desetletje izvaja globalno kampanjo ADA, katere akronim pomeni starost zahteva dejanja. S kampanjo ADA se ZDUS vključuje v globalno mrežo HelpAge International, ki ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših (1. 10.) pripravlja dogodke ozaveščanja o problematiki diskriminacije starejših. Organizirajo srečanja na nacionalni ravni, da bi prispevali k boljši starosti vseh, tako tistih, ki so starejši danes, kot tistih, ki bodo starejši jutri.

V prostorih našega društva je bila v petek, 4. 10., organizirana delavnica ozaveščanja, s katero smo opozorili na pomembnosti spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin starejših oseb. V pogovoru sta sodelovala Jožica Puhar iz ZDUS-a in gospod Vernik Šetinc iz urada zagovornika načela enakosti.

V uvodnem delu je gospa Puhar predstavila pojem starizem (ali staromrzništvo). Pojem izraža stereotipiziranje in diskriminacijo posameznikov ali skupin zaradi njihove starosti. Razumemo ga lahko podobno kot rasizem in seksizem, kjer gre za diskriminacijo glede na raso ali spol. Ena od edinstvenih značilnosti starizma je ta, da starost – v nasprotju z raso in spolom – predstavlja kategorijo, katere člani bodo predvidoma nekoč postali vsi.

Gospod Vernik Šetinc je v nadaljevanju predstavil postopke za ukrepanje ob diskriminaciji in opisal nekaj primerov diskriminacije na podlagi starosti. Sledil je pogovor o izzivih, dilemah, dobrih praksah in pomanjkljivostih, ki jih je zaznati pri preprečevanju diskriminacije na podlagi invalidnosti in starosti.