V društvu je veliko skrbi namenjeno socialno-zdravstvenemu področju. Širijo se aktivnosti, povezane s socialnim položajem članov društva in vseh starejših v okolju. Veliko aktivnosti je namenjenih promociji zdravja in zdravega življenjskega sloga, skrbi za preprečevanje socialne izključenosti starejših in organiziranju različnih oblik pomoči in storitev.

V program je od 3.880 starejših od 69 let živečih v Mo Nm vključenih 2.150 uporabnikov, od tega je 95 odstotkov članov društva in 5 % drugih starejših. Program vključuje starejše iz območja delovanja društva v Novem mestu in društev Prečna in Brusnice.

Program bomo aktivno izvajali tudi v letu 2023. Vanj se bodo na novo vključili vsi starejši, ki bodo vstopili v 70. leto starosti, to je okoli 40 starejših na območju, ki ga vključuje program. Obiske opravi 24 aktivnih prostovoljcev, ki skozi osebne razgovore ugotovijo kakovost življenja vključenih uporabnikov in njihove potrebe po pomoči, ki jim omogoča da lahko živijo v domačem okolju. Za ugotovljene potrebe se poskrbi v okviru društva ali se pomoč organizira v sodelovanju s Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov, Patronažno službo, z Mestno občino Novo mesto, Območnim združenjem Rdečega križa in s pomočjo Karitasa. Več kot 80 % ugotovljenih pomoči se organizira v okviru DU. Naše društvo opravlja vodenje in koordinacijo programa za DU Prečno in Brusnice, vodi pa ga Ljubica Murn.

V skladu z metodologijo in evalvacijo programa bomo v letu 2023 organizirali redno letno izobraževanje prostovoljcev in koordinatorjev programa.

V vrste prostovoljcev za delo na programu želimo pridobiti nove prostovoljce, ki so pripravljeni deliti svoj čas za delo na tem programu. Iskreno vabljeni.