V društvu je veliko skrbi namenjeno socialno-zdravstvenemu področju. Veliko aktivnosti je namenjenih promociji zdravja in zdravega življenjskega sloga, skrbi za preprečevanje socialne izključenosti starejših in organiziranju različnih oblik pomoči in storitev.

V program, ki vključuje starejše iz območja Novega mesta, Prečne in Brusnic, je vključenih 2.227 uporabnikov. Do konca novembra 2023 je bilo opravljenih 600 obiskov od tega je 516 ponovnih in 62 prvih obiskov, kar predstavlja 120 % načrtovanega dela.

Program bomo aktivno izvajali tudi v letu 2024. Vanj se bodo na novo vključili vsi starejši, ki bodo vstopili v 70. leto starosti. Načrtovanih je skupno 500 ponovnih obiskov in vsaj 50 prvih, ki jih opravi 32 aktivnih prostovoljcev. Ti z osebnimi razgovori ugotovijo kakovost življenja vključenih uporabnikov in njihove potrebe po pomoči. Namen izvajanja organiziranih pomoči je, da lahko starejši čim dlje živijo v domačem okolju. Za ugotovljene potrebe poskrbimo v okviru društva ali pomoč organiziramo v sodelovanju s partnerji. Več kot 80 % ugotovljenih pomoči se organizira v okviru DU. Naše društvo opravlja vodenje in koordinacijo programa za DU Prečno in Brusnice, v letu 2024 ga bo vodila Mateja Zelič.

V vrste prostovoljcev za delo v programu želimo pridobiti nove prostovoljce, ki so pripravljeni deliti svoj čas za delo na tem programu. Iskreno vabljeni.