Mešani pevski zbor (MePZ)

V zboru pod vodstvom Jožice Cujnik poje 30 pevcev. Ob tej priložnosti vabijo vse, ki lepo in radi pojejo, da se jim pridružijo. Pevci se srečujejo na vajah vsako sredo ob 8. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine in na številnih nastopih, ki so skrbno pripravljeni, saj pevke in pevci veliko dajo na to, da je izvedba vsake pesmi na kakovostni ravni.

V letu 2020 načrtujejo naslednje nastope:

  • januarja nastop v DSO Novo mesto,
  • marca 2020 nastop na Zboru članov društva,
  • marca nastop na Reviji odraslih pevskih zasedb JSKD,
  • maja nastop na Reviji pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine,
  • junija udeležba na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični,
  • julij ali avgust sodelovanje na likovnem extemporu na Glavnem trgu v Novem mestu
  • novembra nastop na Novomeškem večeru v hotelu Delfin v Izoli.

Poleg programa, ki je načrtovan, se z veseljem odzovejo na povabila, ki pridejo med letom. Zbor vodi zborovodja Matej Burger, ki z rednimi tedenskimi vajami skrbno in strokovno usmerja pevce na vajah, da so nastopi kar najboljši. Zbor prepeva različne ljudske pesmi in njihove priredbe, primerne svojim zmogljivostim. Želijo si nastopati, saj radi pokažejo, kaj znajo in zmorejo.

V svoje vrste vabijo nove pevce.

Gledališka skupina – Mestno gledališče ljubljansko

V sezoni 2020/21 nadaljujejo z abonmajskimi predstavami v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki trajajo od oktobra do maja. Sekcijo vodi Francka Štampohar. V vsaki sezoni je šest predstav na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega in ena po izbiri abonentov na mali sceni.

Predstave so ob sredah v popoldanskem času s pričetkom ob 15.30 uri. Repertoar je vsako sezono skrbno sestavljen. Abonma vključuje igre raznih domačih in svetovnih avtorjev. Izbrane zvrsti so: muzikal, črne komedije, komedije in drame.

Program sezone 2020/21, ki ima naslov ZAMUJENE PRILOŽNOSTI je naslednji:

– Jera Ivanc, Laren Polič Zdravič Turandot, pravljični mjuzikel
– Polly Stenham Ta obraz Drama
– Tjaša Mislej, Barbara Zemljič, Iza Strehar Tišina med nami, dramski omnibus (izbirna predstava)*
– Anton Pavlovič Čehov Češnjev vrt, komedija v štirih dejanjih
– Jernej Lorenci Človek v lupini, drama (izbirna predstava)*
– Eugène Labiche Slamnik, komedija

Imetniki abonmaja MGL si lahko poleg razpisanih šestih predstav na Velikem odru izberemo eno predstavo na Mali sceni. Izbiramo lahko med novimi uprizoritvami sezone 2020/2021, med uprizoritvami prejšnjih sezon in nekaterimi domačimi koprodukcijami.

V MGL abonma je v letošnji sezoni vključenih 36 naših članov.

Načrtujejo abonmajske predstave v MGL tudi za naslednje sezone in če želite obiskovati gledališče, vas vabijo, da se prijavite do konca meseca maja.