Mešani pevski zbor (MePZ)

V zboru pod vodstvom Jožice Cujnik poje 29 pevcev. Ob tej priložnosti vabijo vse, ki lepo in radi pojejo, da se jim pridružijo. Pevci se srečujejo na vajah vsako sredo ob 8. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine in na številnih nastopih, ki so skrbno pripravljeni, saj pevke in pevci veliko dajo na to, da je izvedba vsake pesmi na kakovostni ravni.

V letu 2021 načrtujejo naslednje nastope:

  • marca nastop na Zboru članov društva,
  • marca območna revija pevskih zborov v Šentjerneju,
  • maja nastop na Reviji pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine,
  • junija udeležba na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični,
  • novembra nastop na Novomeškem večeru v hotelu Delfin v Izoli.

Poleg programa, ki je načrtovan, se z veseljem odzovejo na povabila, ki pridejo med letom. Zbor vodi zborovodja Matej Burger, ki z rednimi tedenskimi vajami skrbno in strokovno usmerja pevce na vajah, da so nastopi kar najboljši. Zbor prepeva različne ljudske pesmi in njihove priredbe, primerne svojim zmogljivostim. Želijo si nastopati, saj radi pokažejo, kaj znajo in zmorejo. V svoje vrste vabijo nove pevce.

V letu 2021 naš pevski zbor praznuje 65 let delovanja, ob jubileju načrtujejo samostojni koncert.

Gledališka skupina – Mestno gledališče ljubljansko

V sezoni 2020/21 nadaljujejo z abonmajskimi predstavami v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki trajajo od oktobra do maja. Sekcijo vodi Francka Štampohar. V letošnji sezoni so štiri predstave na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega in ena po izbiri abonentov na mali sceni.

Predstave so v popoldanskem času s pričetkom ob 15,30 uri. Program je skrbno in strokovno izbran, saj vključuje novitete in klasična dela različnih avtorjev.

Naslov letošnje sezone ima ZAMUJENE PRILOŽNOSTI.

Predstave na velikem odru so:

  • Jera Ivanc, Laren Polič Zdravič: TURANDOT, pravljični muzikal
  • Polly Stenham: TA OBRAZ, DRAMA
  • Anton Pavlovič Čehov: ČEŠNJEV VRT, komedija v štirih dejanjih
  • Eugene Labich: SLAMNIK, komedija

Predstava na mali sceni,( zaradi korona razmer bo predstava na velikem odru):

  • Jose Cabeza: TRIJE MILIJONI MINUT, psihološki triler

V letošnji sezoni ima abonmajsko vstopnico 39 naših članov.

Načrtujejo abonmajske predstave v MGL tudi za naslednje sezone in če želite obiskovati gledališče, vas vabijo, da se prijavite do konca meseca maja.