Poverjeništva

Poverjeništvo Birčna vas

Poverjenik: 
Poleg skupnih dejavnosti poverjeništvo organizira tudi:

  • srečanje s piknikom,
  • pikado vsako sredo ob 18. uri v GD Stranska vas,
  • enkrat tedensko pohod, po dogovoru s pohodniki v pomladanskih in jesenskih mesecih,
  • mesečna predavanja o različnih temah, 6 predavanj
  • program Starejši za starejše.