V Društvu upokojencev Novo mesto se odvija vrsta aktivnosti iz področja kulture in športa, ki so namenjena skrbi za preprečevanje socialne izključenosti in ohranjanju zdravja, druženju in informiranju. Te in še nekatere nove aktivnosti, v katere vključujemo mlajše generacije, so sestavni del programa lokalnega medgeneracijskega centra.

V medgeneracijskem centru organiziramo dnevne aktivnosti vseh starejših z vključevanjem mlajših generacij, načrtujemo razvoj v medgeneracijsko regijsko središče. Taka središča so načrtovana v Nacionalnem programu socialnega varstva in Strategiji varstva starejših, pa tudi v koalicijski pogodbi svetnikov Mestne občine Novo mesto kot Center dnevnih aktivnosti. Mestna občina je medgeneracijski center vključila v proračun ter sredstva namenja za program.

Programe za starejše danes v Mestni občini Novo mesto izvajajo različne institucije in društva, naš medgeneracijski center pa želi:

  • starejši generaciji ponuditi aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa v različnih programih, ki jih izvaja sama ter druge institucije in društva v občini in regiji;
  • s sklenitvijo partnerstev razvijati nove programe za tretje življenjsko obdobje občanov;
  • razvijati programe medgeneracijskega sodelovanja in v njih vključiti mlajšo generacijo v šolah in vrtcih;
  • biti vstopna točka informiranja o celotni ponudbi programov vseh izvajalcev za tretjo generacijo.

V prihodnosti se bo Hiša sožitja lahko razvila v regijsko institucijo in bo ustvarjala, razvijala ter povezovala programe na območju občin Dolenjske in Bele Krajine. Delovanje medgeneracijskega centra sofinancira Mestna občina Novo mesto.

Medgeneracijski center Društvo upokojencev Novo mesto
Novo mesto