Člani društva se lahko vključijo v številne dejavnosti kulturno-izobraževalnega področja.

Sekcija

Vodja sekcije

Domača obrt- kulturna dediščina

Jožica Kastelic

Jutro, sekcija likovnikov

Zdravko Červ

Snovanja, sekcija literatov

Anica Vidmar

Bralni krožek

Slavka Kristan

Rešilje

Milena Zupančič

Ročna dela

Marija Golob

Domača obrt – ohranjanje kulturne dediščine

Dejavnost bo potekala kot doslej pod vodstvom Jožice Kastelic, mojstrice domače obrti.

V letu 2023 načrtujejo tečaj domače obrti v spomladanskem in jesensko zimskem času. Tečaji bodo ob petkih od 17. do 19. ure v prostorih društva. Načrtujejo razstavo ob občnem zboru društva Načrtujejo tudi prikaz izdelovanja predmetov po ljudskem izročilu šolarjem in ljudem, ki še niso upokojeni in si to želijo, v Hiši sožitja. Na željo ZDUSa bodo sodelovali pri njihovih dogodkih.

V letošnjem letu imajo kar nekaj novih mlajših upokojencev, ki so se prijavili na tečaje, zato bodo poskrbeli, da se v sekciji čim več naučijo. V izložbi društva bodo v letu 2023 skušali prikazati čim več izdelkov sekcije in seznaniti širšo javnost kaj se v sekciji in društvu dogaja.

Svoje znanje in izkušnje bodo prenašali tudi na mlade – v sodelovanju s šolami in vrtci ter na ustvarjalnih delavnicah za mlade v društvu.

Jutro – likovna sekcija

Člani društva, ki radi izražajo sebe in svoje videnje sveta z barvo ali risbo, imajo priložnost, da se pridružijo članom likovne sekcije Jutro, ki jo vodi Zdravko Červ. V sekciji aktivno deluje 16 članov Program likovne sekcije pa je naslednji:

 • skupinske razstave: v prostorih društva, v DSO Novo mesto, v Kulturnih centrih na Dolenjskem in v študijski knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v prostorih škofijskega Karitasa v Šmihelu
 • sodelovanje likovne sekcije jutro s škofijsko Karitas Novo mesto – vodenje likovnih delavnic in slikanje v njihovih prostorih
 • ob razstavah in Ex temporu, stalno sodelovanje z Literarno sekcijo Snovanja, pevskim zborom DU Novo mesto
 • slikanje v prostorih društva ob četrtkih,
 • likovna delavnica z akademskim slikarjem v prostorih društva
 • samostojne razstave članov likovne sekcije (LS) Jutro v prostorih društva,
 • sodelovanje likovne sekcije JUTRO pri samostojnih razstavah njenih članov v prostorih društva in izven,
 • od aprila do novembra ob četrtkih slikanje na terenu, na Velikem Slatniku, Pri sotočju treh studencev in na drugih lokacijah na Dolenjskem
 • 3 dnevne likovne delavnice izven Dolenjske (Kras, Kolpa)
 • obiskovanje samostojnih razstav članov likovne sekcije JUTRO in drugih ustvarjalcev,
 • obiskovanje razstav v Narodni galeriji v Ljubljani, Moderni galeriji v Ljubljani, Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem in v drugih galerijah in muzejih v Novem mestu, Sloveniji, eventualno pa tudi v Hrvaški, Italiji (če bo interes članov- )
 • sodelovanje članov na Ex-temporih v organizaciji društev, ki nas bodo povabila,
 • sodelovanje naših likovnikov na Likovni koloniji v Izoli; organizator ZDUS,
 • nadaljevanje sodelovanja z Društvom za napredek Rihpovec-Hribovec, z Društvom Machova dediščina pod Gorjanci, z Likovnim društvom Trebnje, Likovnim društvom Mavrica Novo mesto in z drugimi likovnimi in drugimi društvi,
 • sodelovanje pri vsebini internega glasila Sopotja in pri drugih aktivnostih Društva upokojencev v Novem mestu.
 • urejanje FB strani , https://www.facebook.com/Likovna-sekcija-JUTRO-222100991554848/,
 • promoviranje Likovne sekcije JUTRO na spletu in preko medijev.
 • avgust 2023 ex tempore v Novem mestu,
 • izdelava kataloga s slikami posameznih avtorjev in predstavitvami aktivnih članov LS Jutro

Snovanja – literarna sekcija

Literarna sekcija društva deluje od leta 2002. Je ena od najštevilčnejših literarnih sekcij na Dolenjskem, saj šteje kar 13 članov in članic. 2 x mesečno se srečajo in obravnavajo literarne zvrsti ter se spoznavajo s tehnikami pisanja. Srečanja so v društvenih prostorih.

V letu 2023 bodo v okviru možnosti sodelovali na različnih prireditvah. Po dogovoru z literarnimi skupinami iz Dolenjske in Bele krajine bodo pripravili literarne večere. Vsako zadnjo sredo v mesecu se bodo člani predstavili s svojimi literarnimi deli. Člani sekcije izdajajo knjige v samozaložbi v okviru Založbe Snovanja. Predstavitve knjig se izvedejo v okviru društva.

Ob letošnji 20-ti obletnici delovanja je literarna sekcija Snovanja v sodelovanju z likovno sekcijo Jutro izdala zbornik Na svoji poti.

Bralni krožek s Slavko Kristan

Bralni krožek poteka od oktobra do junija. Vodi ga Slavka Kristan, višja knjižničarka in učiteljica slovenskega jezika. Krožek je namenjen spoznavanju z novimi ali znanimi in nagrajenimi literarnimi deli slovenskih in tujih avtorjev. Mentorica predstavi avtorja, pripravi in predstavi vsebino izdanih knjižnih del ter prebere zanimive odlomke iz knjig. Bralni krožek dviga znanje in splošno razgledanost s področja literature.

Krožek bo deloval tudi v letu 2023 vsako tretjo sredo v mesecu ob 9.30 uri v prostorih društva. Krožek je tudi priložnost za izmenjavo mnenj in nasvetov za prijetno branje in dvig osebne kulture.

Ročna dela

Delavnico ročnih del vodi Marija Golob. Udeleženke pridobivajo veščine v kvačkanju in izdelavi nakita iz različnih materialov in se izpopolnjujejo v skladu z izraženimi željami. Delavnice ročnih del potekajo od oktobra do marca, in sicer ob torkih ob 14. uri v prostorih društva. Mentorica se za vodenje usposablja v okviru rokodelskih delavnic, ki jih organizira Zveza društev upokojencev Slovenije enkrat letno.

Udeleženke ročnih del v svoje vrste vabijo nove članice in člane.

Rišelje – stara tehnika vezenja

V letu 2019 je z delom pričela nova sekcija ročnih del v izvedbi zahtevne tehnike rišelje. Sekcijo vodi Milena Zupančič. V sekciji so štiri udeleženke, si pa zelo želijo, da se jim priključijo nove članice. Delavnice se izvajajo vsak četrtek ob 9. uri v prostorih društva.