Člani društva se lahko vključijo v številne dejavnosti kulturno-izobraževalnega področja.

Sekcija

Vodja sekcije

Domača obrt- kulturna dediščina

Jožica Kastelic

Jutro, sekcija likovnikov

Karol Zagorc

Snovanja, sekcija literatov

Anica Vidmar

Bralni krožek

Slavka Kristan

Ročna dela Marija Golob

Domača obrt – ohranjanje kulturne dediščine

Dejavnost bo potekala kot doslej pod vodstvom Jožice Kastelic, mojstrice domače obrti.

Tudi v letu 2024 planirajo nadaljevati s tečaji pletenja v spomladanskih in zimskih mesecih 2024, kot v preteklih sezonah. Tečaji bodo ob petkih od 17. do 19. ure v prostorih društva.Po potrebi se bodo vključevali na razstave tako našega društva, PZDU in ZDUS, se odzvali na delavnice po željah šol in podobno. Prizadevali si bodo pritegniti čim več novih tečajnikov in pomladiti sekcijo.

Tudi izložba bo v letu 2024 prikazovala izdelke sekcije. Svoje znanje in izkušnje bodo prenašali tudi na mlade – v sodelovanju s šolami in vrtci ter na ustvarjalnih delavnicah za mlade v društvu.

Jutro – likovna sekcija

Člani društva, ki radi izražajo sebe in svoje videnje sveta z barvo ali risbo, imajo priložnost, da se pridružijo članom likovne sekcije Jutro, ki jo vodi Karol Zagorc. V sekciji aktivno deluje 16 članov. Program likovne sekcije za leto 2024 je naslednji:

  • Skupinske razstave: DSO Novo mesto, v škofijskem Karitasu, v kulturnih centrih na Dolenjskem, študijski knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v prostorih RK Novo mesto in drugih primernih javnih prostorih, kjer jim bo omogočeno.
  • Sodelovanja z Literarno sekcijo Snovanja, pevskim zborom DU Novo mesto, Društvom Machova dediščina pod Gorjanci, Likovnim društvom Trebnje, likovnim društvom Mavrica Novo Mesto, Likovna sekcija SVETLOBA Deskle in drugimi likovnimi društvi ter društvi in organizatorjem ex temporov.
  • Promoviranje – preko medijev, na spletu, socialnih omrežjih, v internem glasilu SOPOTJA in drugje.
  • Izobraževanja – obiskovanje razstav v Narodni galeriji v Ljubljani, Moderni galeriji v Ljubljani, Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem in v drugih galerijah in muzejih v Novem mestu, Sloveniji ali v tujini. Enkrat tedensko likovna delavnica z Martino Hegediš v prostorih društva.
  • Likovno ustvarjanje članov – udeležba na extemporih: LKD Mavrica, Mokronog Trebelno, Rihpovec, Radeče, Sevnica, Mirna Peč in drugje, kjer bo možnost.
  • Organizacija ex tempora v Novem mestu v septembru
  • Udeležba na likovnih kolonijah: Izola, Žalec, Maribor ali kakšna druga možnost.

Od aprila do 15. oktobra ob četrtkih slikanje na terenu, na Velikem Slatniku pri sotočju treh studencev in na drugih lokacijah na Dolenjskem, v času od 15. oktobra pa do aprila slikanje v prostorih DU Novo mesto.

Likovni tabor 3 dnevni Prekmurje Murska Sobota – Turnišče, tujina – 4 dnevne destinacije so Italija, Hrvaška in BIH.

Snovanja – literarna sekcija

Literarna sekcija društva deluje od leta 2002. Je ena od najštevilčnejših literarnih sekcij na Dolenjskem, saj šteje kar 13 članov in članic. Od leta 2023 sekcijo vodi Anica Vidmar.

Družijo se vsako prvo sredo v mesecu v prostorih društva, kjer bodo sproti sprejemali naloge in obveznosti, ki bodo prihajala na društveni ali na literarni naslov. Nameravajo sodelovati na vseh razpisih v sklopu JSKD v Sloveniji. Sodelovali bodo tudi na razpisanih literarnih natečajih, ki jih prirejajo različna literarna društva, knjižnice in druga društva širom Slovenije. V prihodnjem letu bodo sodelovali na proslavah v okviru društva in se udeleževali različnih razpisanih učnih natečajev, ki bodo dosegljivi njihovim možnostim. Priredili bodo nastop v društvu v okviru kulturnega praznika ob naši Rastoči deklici. Posamezni člani bodo nadaljevali s kulturnimi programi ob koncu pohodnih poti in srečanj: Machova pot, Dularjeva pot, Pohodništvo, Planinarjenje, Gasilstvo itd. Prav tako se bodo udeleževali regijskih kulturnih dogodkov.

V pripravi imajo kar nekaj novih knjig, ki čakajo ugoden trenutek za izdajo. Prav tako bodo vodili medsebojne pogovore o pisanju, prebirali svoja dela in nadaljevali s predstavitvami posameznih članov sekcije tako v društvenih prostorih, kot tudi v drugih kulturnih ustanovah, vse po sprotnem urniku.

Bralni krožek s Slavko Kristan

Bralni krožek poteka od oktobra do junija. Vodi ga Slavka Kristan, višja knjižničarka in učiteljica slovenskega jezika. Krožek je namenjen spoznavanju z novimi ali znanimi in nagrajenimi literarnimi deli slovenskih in tujih avtorjev. Mentorica predstavi avtorja, pripravi in predstavi vsebino izdanih knjižnih del ter prebere zanimive odlomke iz knjig. Bralni krožek dviga znanje in splošno razgledanost s področja literature.

Krožek bo deloval tudi v letu 2024 vsako tretjo sredo v mesecu ob 9.30 uri v prostorih društva. Krožek je tudi priložnost za izmenjavo mnenj in nasvetov za prijetno branje in dvig osebne kulture.

Ročna dela

Delavnico ročnih del vodi Marija Golob. Udeleženke pridobivajo veščine v kvačkanju in izdelavi nakita iz različnih materialov in se izpopolnjujejo v skladu z izraženimi željami. Delavnice ročnih del potekajo od oktobra do marca, in sicer ob torkih ob 14. uri v prostorih društva. Mentorica se za vodenje usposablja v okviru rokodelskih delavnic, ki jih organizira Zveza društev upokojencev Slovenije enkrat letno.

Udeleženke ročnih del v svoje vrste vabijo nove članice in člane.