Člani društva se lahko vključijo v številne dejavnosti kulturno-izobraževalnega področja.

Sekcija

Vodja sekcije

Domača obrt- kulturna dediščina

Jožica Kastelic

Jutro, sekcija likovnikov

Zdravko Červ

Snovanja, sekcija literatov

Tereza Balažević

Bralni krožek

Slavka Kristan

Rešilje

Milena Zupančič

Ročna dela

Marija Golob

Domača obrt – ohranjanje kulturne dediščine

Dejavnost bo potekala kot doslej pod vodstvom Jožice Kastelic, mojstrice domače obrti.

V programu dela za leto 2022 načrtujemo organiziranje tečaja za izdelke domače obrti v novembru in decembru. Več pozornosti bo namenjeno tistim članom, ki so se priključili skupini v zadnjem letu ali pa bodo prišli na novo, da bodo osvojili zahtevno tehniko pletenja in izdelovanja s šibjem, slamo in koruznim ličkanjem. Člani sekcije bodo na razstavah pokazali svoje izdelke javnosti in se s tem trudili ohraniti domačo obrt.

Načrtovane so predstavitve na Zboru članov društva, na srečanjih upokojencev PZDU ter na razstavah in sejmih za domačo obrt. Z znanjem in kakovostjo izdelkov domače obrti so si nekateri člani pridobili licence, kar še posebej potrjuje razvoj in kakovost te dejavnosti v okviru našega društva.

Svoje znanje in izkušnje bodo prenašali tudi na mlade – v sodelovanju s šolami in vrtci ter na ustvarjalnih delavnicah za mlade v društvu.

Jutro – likovna sekcija

Člani društva, ki radi izražajo sebe in svoje videnje sveta z barvo ali risbo, imajo priložnost, da se pridružijo članom likovne sekcije Jutro, ki jo vodi Zdravko Červ. V sekciji aktivno deluje 15 članov Program likovne sekcije pa je naslednji:

  • od januarja do aprila ter novembra in decembra ustvarjanje vsak četrtek od 9. do 12. ure v prostorih društva večnamenskem prostoru, kjer bodo organizirane vodene likovne delavnice, od aprila do novembra ob četrtkih po dogovoru slikanje v naravi na terenu
  • sodelovanje na extemporih in na tradicionalnih likovnih kolonijah
  • organizacija skupinskih in samostojnih razstav v prostorih društva in v širšem okolju
  • likovna delavnica na Krasu ali kje drugje v Sloveniji, obiskovanje razstav v muzejih in galerijah po Sloveniji ali v tujini
  • sodelovanje z drugimi likovnimi društvi
  • šola likovnih tehnik

Snovanja – literarna sekcija

Literarna sekcija društva deluje od leta 2002. Je ena od najštevilčnejših literarnih sekcij na Dolenjskem, saj šteje kar 13 članov in članic. 2 x mesečno se srečajo in obravnavajo literarne zvrsti ter se spoznavajo s tehnikami pisanja. Srečanja so v društvenih prostorih.

V letu 2022 bodo v okviru možnosti sodelovali na različnih prireditvah. Po dogovoru z literarnimi skupinami iz Dolenjske in Bele krajine bodo pripravili literarne večere. Vsako zadnjo sredo v mesecu se bodo člani predstavili s svojimi literarnimi deli. Člani sekcije izdajajo knjige v samozaložbi v okviru Založbe Snovanja. Predstavitve knjig se izvedejo v okviru društva.

Ob letošnji 20-ti obletnici delovanja je literarna sekcija Snovanja v sodelovanju z likovno sekcijo Jutro izdala zbornik Na svoji poti.

Nekaj del naših literatov lahko preberete tukaj

Bralni krožek s Slavko Kristan

Bralni krožek poteka od oktobra do junija. Vodi ga Slavka Kristan, višja knjižničarka in učiteljica slovenskega jezika. Krožek je namenjen spoznavanju z novimi ali znanimi in nagrajenimi literarnimi deli slovenskih in tujih avtorjev. Mentorica predstavi avtorja, pripravi in predstavi vsebino izdanih knjižnih del ter prebere zanimive odlomke iz knjig. Bralni krožek dviga znanje in splošno razgledanost s področja literature.

Krožek bo deloval tudi v letu 2022 vsako tretjo sredo v mesecu ob 9. uri v prostorih društva. Krožek je tudi priložnost za izmenjavo mnenj in nasvetov za prijetno branje in dvig osebne kulture.

Ročna dela

Delavnico ročnih del vodi Marija Golob. Udeleženke pridobivajo veščine v kvačkanju in izdelavi nakita iz različnih materialov in se izpopolnjujejo v skladu z izraženimi željami. Delavnice ročnih del potekajo od oktobra do marca, in sicer ob torkih ob 14. uri v prostorih društva. Mentorica se za vodenje usposablja v okviru rokodelskih delavnic, ki jih organizira Zveza društev upokojencev Slovenije enkrat letno.

Udeleženke ročnih del v svoje vrste vabijo nove članice in člane.

Rišelje – stara tehnika vezenja

V letu 2019 je z delom pričela nova sekcija ročnih del v izvedbi zahtevne tehnike rišelje. Sekcijo vodi Milena Zupančič. V sekciji so štiri udeleženke, si pa zelo želijo, da se jim priključijo nove članice. Delavnice se izvajajo vsak četrtek ob 9. uri v prostorih društva.