Društveno glasilo SOPOTJA je namenjeno informiranju članstva in širše javnosti z aktivnostmi društva in seznanjanjem z novostmi s področji, ki so zanimiva za starejše.

Letno izzidejo 4 številke. Društveno glasilo ureja 5 članski uredniški odbor.

Sopotja 64, junij 2024

junij 2024

 • Frane Umek, častni občan občine Straža
 • delo komisij
 • kultura, izleti in šport
 • in ostale novice iz društvenega življenja

Sopotja 62

december 2023

 • Tončka Ivanež praznuje 100 let
 • Koroški dom starostnikov
 • Extempore 2023
 • in ostale novice iz društvenega življenja

marec 2024

 • intervju Tereza Baležević
 • predstavitev Brane Jenič
 • Jožica Kastelic in kulturna dediščina
 • in ostale novice iz društvenega življenja
Sopotja 60

junij 2023

 • predstavitev predsednika društva
 • Ana Bilbija, prejemnica nagrade Novo mesto
 • nova abonmajska sezona v MGL
 • in ostale novice iz društvenega življenja

september 2023

 • intervju Jožica Kastelic
 • 90 let Marije Prah
 • predstavitev članov literarne sekcije
 • in ostale novice iz društvenega življenja

december 2022

 • nagrade JSKD ob 20. obletnici likovne in literarne sekcije
 • III. likovni Extempore
 • Novomeški večer v hotelu Delfin
 • in ostale novice iz društvenega življenja

marec 2023

 • slovo dosedanje predsednice Rožce Šonc
 • torkov pohod v organizaciji DU Nm
 • razstava del Romana Planka
 • in ostale novice iz društvenega življenja
Sopotja 57

september 2022

 • intervju Matej Burger
 • staroste pevskega zbora
 • aktivnosti naših članov
 • in ostale novice iz društvenega življenja

junij 2022

 • intervju Marija Prah
 • 20. obletnica likovne in literarne sekcije
 • aktivnosti naših članov
 • in ostale novice iz društvenega življenja
Naslovnica Sopotja 55

marec 2022

 • intervju Anica Jurak
 • obletnica Rastoče deklice
 • aktivnosti naših članov
 • in ostale novice iz društvenega življenja
Sopotja 54

december 2021

 • intervju Dragica Ferbežar
 • program dela 2022
 • aktivnosti naših članov
 • in ostale novice iz društvenega življenja
Sopotja 53

september 2021

 • intervju Slavka Kristan
 • 65 let našega pevskega zbora
 • aktivnosti naših članov
 • in ostale novice iz društvenega življenja

junij 2021

 • Intervju: Rožca Šonc,
  prejemnica državnega priznanja
 • nasveti o etažni lastnini
 • aktivnosti naših članov
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 51

april 2021

 • Intervju: Jelka Huč
 • 3 leta Prostoferja
 • aktivnosti naših članov
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 50

december 2020

 • Intervju: Stane Žagar
 • nasveti o zapuščini
 • aktivnosti naših članov
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 49

september 2020

 • Intervju: Ivan Hrovatič
 • Jutranje snovanje na Glavnem trgu
 • ter druge novice iz društvenega življenja
Sopotja 48

junij 2020

 • Intervju: Maks Starc
 • Projekt E-oskrba
 • Vgradnja dvigal
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 47

Sopotja št. 47

april 2020
Tokratna Sopotja smo zaradi razglasitve pandemije izdali samo v elektronski obliki. Vabljeni k branju.

 • Intervju Ivan Štangelj
 • Rastoča deklica društva
 • ter ostale novice iz društvenega življenja
Sopotja 46

december 2019

 • Intervju: Marjan Jamnik,
 • Likovna razstava Poletno sanjarjenje,
 • Program dela 2020,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 45

september 2019

 • Intervju: Marijan Lapajne,
 • 51. torkov pohod "Spoznajmo Dolenjsko",
 • Mešani pevski zbor 22.10.2019,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 44

junij 2019

 • Intervju: Dr. Janez Gabrijelčič,
 • Literarno popoldne z Nejcem Gazvodo,
 • MePz na odru z zbori Dolenjske, Posavja in Bele krajine,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 43

marec 2019

 • Intervju: Jože Jazbec,
 • Predstavitev zbornika Društva upokojencev Novo mesto,
 • Aktivnosti naših sekcij
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 42

december 2018

 • Intervju: Frane Umek,
 • Jesensko druženje,
 • Aktivnosti naših sekcij,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 41

oktober 2018

 • Intervju: Francka Štampohar in Jožica Cujnik,
 • poletne počitniške aktivnosti v Hiši sožitja,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 40

december 2018

 • Intervju: Veronika Bezeg,
 • 43. športne igre PZDU,
 • Aktivnosti naših sekcij,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 39

april 2018

 • Intervju: Ivan Štangelj,
 • Jutranja telovadba Šole zdravja se širi na nove lokacije
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.
Sopotja 38

december 2017

 • Intervju: Stanko Žagar,
 • F3ŽO,
 • Aktivnosti naših sekcij,
 • ter ostale novice iz društvenega življenja.