Socialna svetovalnica

Socialna svetovalnica bo z delom nadaljevala tudi v letu 2024 v prostorih društva. Člani, ki potrebujejo pomoč, se za termin razgovora predhodno dogovorijo v tajništvu društva. Članom društva se svetuje pri reševanju težav in uveljavljanju socialno – varstvenih pravic.

Socialni položaj upokojencev in finančna kriza vse bolj pritiskata na starejše, zato je tudi potreb po organiziranju različnih oblik pomoči vse več. Svetovanje bo v letu 2024 vodila Dragica Ferbežar, podpredsednica društva za področje sociale, ki svetovanje vodi kot prostovoljka.

Pravna svetovalnica

Zaradi vse več primerov, ko tudi starejšim ni prihranjen položaj in se znajdejo v primežu vprašanj, ki zahtevajo pravno pomoč že vrsto deluje pravna svetovalnica. Pravna svetovalnica nudi pravno pomoč ko se v poznih letih starejši pogosto znajdejo v težavnih situacijah, pri reševanju družinskih problemov predvsem s področja dedovanja, stanovanjske problematike, mejnih sporov in tudi z drugih področij. 

Prostovoljno svetovanje vodi univ. dipl. pravnica. 

Svetovalnica pokojninskega in invalidskega področja

Tako kot za socialno in pravno svetovalnico se tudi na to svetovalnico obračajo člani, ki imajo vprašanja s tega področja, predvsem pa pri uveljavljanju dodatka za pomoč in postrežbo, vprašanja invalidnosti in nadomestila za invalidnost, pravilnosti izračuna in upoštevanja vseh prihodkov ki se upoštevajo v osnovo za izračun pokojnine.

Svetovalnica deluje po predhodnem dogovoru za termin razgovora v tajništvu društva. Svetovalnico prostovoljno vodi univ. dipl. sociologinja.

Vse tri svetovalnice vodijo prostovoljke in so za uporabnike brezplačne.