Socialna svetovalnica

Socialna svetovalnica deluje v prostorih društva. Člani, ki potrebujejo pomoč, se za termin razgovora s socialno delavko predhodno dogovorijo v tajništvu društva. Ta članom društva svetuje pri reševanju problemov in uveljavljanju socialno – varstvenih pravic.

Socialni položaj upokojencev in finančna kriza vse bolj pritiskata na starejše, zato je tudi potreb po organiziranju različnih oblik pomoči vse več. Svetovanje po predhodnem dogovoru vodi dipl. socialna delavka, ki svetovanje vodi prostovoljno. Svetovalnica je za uporabnike brezplačna.

Dan namenjen svetovanjem po predhodnem naročilu je četrtek. 

Pravna svetovalnica

Zaradi vse več primerov, ko tudi starejšim ni prihranjen položaj in se znajdejo v primežu vprašanj, ki zahtevajo pravno pomoč že vrsto deluje pravna svetovalnica. Pravna svetovalnica nudi pravno pomoč ko se v poznih letih starejši pogosto znajdejo v težavnih situacijah, pri reševanju družinskih problemov predvsem s področja dedovanja, stanovanjske problematike, mejnih sporov in tudi z drugih področij. 

Prostovoljno svetovanje vodi univ. dipl. pravnica. 

Svetovalnica pokojninskega in invalidskega področja

Tako kot za socialno in pravno svetovalnico se tudi na to svetovalnico obračajo člani, ki imajo vprašanja s tega področja, predvsem pa pri uveljavljanju dodatka za pomoč in postrežbo, vprašanja invalidnosti in nadomestila za invalidnost, pravilnosti izračuna in upoštevanja vseh prihodkov ki se upoštevajo v osnovo za izračun pokojnine.

Svetovalnica deluje po predhodnem dogovoru za termin razgovora v tajništvu društva. Svetovalnico prostovoljno vodi univ. dipl. sociologinja.

Vse tri svetovalnice vodijo prostovoljke in so za uporabnike brezplačne.