SKLEP-Razpis-volitev-za-mandatno-obdobje-2021-2023SKLEP -Razpis volitev 2021-2023

Predloge kandidatov sprejema volilna komisija pisno, v tajništvo društva na naslov Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov upokojenci@t-2.net najkasneje do 28. februarja 2021.