Včeraj, 23.3.2023, smo imeli v Gostišču Loka redni letni Zbor članov, na katerem je bilo prisotnih 134 članov in gostov.

Celoten program je bil sestavljen iz formalnega dela, ki je obsegal izvolitev organov zbora, poročilo predsednice za leto 2022, poročilo Nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2022, poročilo verifikacijske komisije, razrešitev organov DU, sprejem programa dela s finančnim načrtom za leto 2023 ter volitev organov DU Novo mesto.
Poslovili smo se od dosedanje predsednice Rožce Šonc, ki je kot predsednica društva delovala bogatih 12 let in na vodstveno mesto za naslednji dve leti soglasno izvolili novega predsednika, g. Staneta Žagarja.
Podelili smo priznanja in plakete vsem, ki s svojimi prispevki, znanjem in udejstvovanjem še toliko bolj prispevajo h kvalitetnemu delovanju Društva.
Program smo tudi kulturno obogatili s pevskimi vložki pevskega zbora MePZ ter dekliškega dua Duo Puelle.
S svojo prisotnostjo so nas počastili tudi župan, mag. Gregor Macedoni, predstavnica ZDUS Vera Pečnik, predsednik PZDU Dušan Kraševec, Aleš Piberčnik, s policijske postaje Novo mesto, ki nas je opolnomočil z nasveti o varnosti v prometu in lokalnem okolju, ter člani našega društva, ki so pripravili razstavo svojih izdelkov.