V sredo, 16. junija smo imeli 71. Zbor članov Društva upokojencev Novo mesto ki je potekal v dvorani Gostišča Loka z začetkom ob 9.30. uri. Od skupnega števila 1902 članov in članic je bilo prisotnih 71 članov. Zbor članov je bil v skladu z 31. členom Statuta Društva sklepčen. Udeležence smo seznanili s poročilom o delu in finančnim poročilom za preteklo leto ter z načrtom dela ter finančnim načrtom za leto 2021. Na zboru smo gostili župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija ter direktorico Hotela Delfin Nino Golob. V kulturnem programu so sodelovali člani MePZ Društva upokojencev Novo mesto terčlana literarne sekcije Snovanja Maks Starc in Cerar Stane.

Letošnji zbor je bil volilni, člani so za obdobje 2021 – 2023 soglasno podelili nov mandat dosedanji predsednici Rožci Šonc, za minulo delo smo se zahvalili podpredsednicama Milki Eržek in Majdi Škof ter pozdravili nove moči v našem društvu; Slavko Kristan, podpredsednico za kulturo ter Dragico Ferbežar, podpredsednico za socialo. Podelili smo tudi štiri nagrade PZDU-ja, in sicer literatoma Francu Umeku in Stanetu Cerarju, vodji prostoferjev Ivanu Štanglju ter skrbniku naše hiše Antonu Novaku.

Nekaj utrinkov iz dogodka si lahko ogledate na spodnjih slikah.

Kulturni program: Mešani pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto

Kulturni program: član literarne sekcije Snovanja Maks Starc

Kulturni program: član literarne sekcije Snovanja Cerar Stane

Predsednica Društva upokojencev Novo mesto Rožca Šonc

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni

Delovno predsedstvo in predsednica DUNM

Povezovalka programa Majda Škof

Predsednica nadzornega odbora Zofija Prah

Ana Bilbija

Predsednik volilne komisije Bogdan Mali

Direktorica Hotela Delfin Nina Golob

Delovno predsedstvo: Ivan Hrovatič, Dragica Ferbežar in Stane Žagar

Podpredsednica PZDU Milica Korošec je podelila nagrado literatu Stanetu Cerarju za dolgoletno aktivno in ustvarjalno delo v DU in PZDU

Podpredsednica PZDU Milica Korošec je podelila nagrado prostovoljcu Ivanu Štanglju za dolgoletno aktivno in ustvarjalno delo v DU in PZDU

Podpredsednica PZDU Milica Korošec je podelila nagrado prostovoljcu Antonu Novaku PISNO PRIZNANJE PZDU za dolgoletno aktivno in ustvarjalno delo v DU in PZDU

Iz leve proti desni: nova in stara predsednica za področje sociale in zdravja: Dragica Ferbežar in Milka Eržek, predsednica Društva upokojencev Novo mesto Rožca Šonc ter stara in nova predsednica za kulturo Majda Škof in Slavka Kristan.

Člani in članice, ki so se udeležili Zbora članov