V sredo, 19. februarja smo v večnamenskem prostoru Društva upokojencev organizirali predavanje z naslovom Pogoste kršitve zakona o pacientovih pravicah in možne rešitve. Predavanje je vodila Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic za Dolenjsko in Belo krajino.

Zakon o pacientovih pravicah (PacP) poleg uvajanja poenostavljenih postopkov reševanja sporov med pacienti ter zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci oziroma izvajalci določa štirinajst pacientovih pravic, ki so v zakonu naštete v 5. členu. ZPacP poskuša pacienta postaviti v vlogo dejavnega subjekta, ki poleg sodelovanja pri lastni zdravstveni obravnavi tudi sam oziroma s pomočjo
drugih (zastopnika pacientovih pravic; v nadaljnjem besedilu: zastopnik) varuje svoje
(pacientove) pravice.

Na predavanju smo se pogovarjali o Zakonu pravicah pacientov, ki omogoča takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi, o tem kaj narediti če boste med zdravstveno oskrbo nezadovoljni z njenim izvajanjem ali z odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca; kaj narediti, ko gre kaj narobe in na koga se lahko v takem primeru obrnemo.